این نوع ممبرها با استفاده از دسترسی که ما در نسخه های گوناگون تلگرام روی کاربران داریم به کانال شما اضافه میشوند و تمامی ممبرها واقعی و ایرانی میباشند.و به دلیل جدید و به روز بودن پنل ممبرگیری با کیفیت ترین نوع ممبر هستند.

ریزش ممبر واقعی بستگی به محتوای کانال شما دارد .

بنابه دستور کارگروه مصادیق برای کانال های ازدواج موقت-کانال طلسم- ممبر زده نخواهد شد.

زمان انجام سفارش ها بین 1 تا 6 ساعت میباشد.

تعرفه خرید ممبر واقعی کانال تلگرام
تعداد ممبر (نفر)قیمت (تومان)سفارش
50018,000سفارش
1000 + 500 ممبر هدیه 30,000سفارش
2000 + 1000 ممبر هدیه 55,000سفارش
3000 + 1000 ممبر هدیه 70,000سفارش
5000 + 1000 ممبر هدیه 105,000سفارش
10000 + 2000 ممبر هدیه 190,000سفارش
20000 + 2000 ممبر هدیه 340,000سفارش
40000 ممبر (40K)680,000سفارش
50000 ممبر (50K)800,000سفارش
100000 ممبر (100K)1,500,000سفارش