این نوع ممبرها با استفاده از دسترسی که ما در نسخه های گوناگون تلگرام روی کاربران داریم به کانال شما اضافه میشوند و تمامی ممبرها واقعی و ایرانی میباشند.و به دلیل جدید و به روز بودن پنل ممبرگیری با کیفیت ترین نوع ممبر هستند.

ریزش خرید ممبر واقعی بستگی به محتوای کانال نوع پست گذاری ها زمان بندی پست گذاری و جذابیت پست ها دارد.

بنابه دستور کارگروه مصادیق برای کانال های ازدواج موقت-کانال طلسم- ممبر زده نخواهد شد.

زمان انجام سفارش ها بین 1 تا 6 ساعت میباشد.
لطفا بعد از 24 ساعت اگر سفارش انجام نشد پیگیری کنید چرا که تمام سفارشات حتی سفارشات تعداد بالا تا 24 ساعت بعد از سفارش تکمیل می‌شوند

تعرفه خرید ممبر واقعی کانال تلگرام
تعداد ممبر (نفر)قیمت (تومان)سفارش
500 ممبر27,000سفارش
1000 ممبر 29,000سفارش
2000 ممبر 59,000سفارش
3000 ممبر 89,000سفارش
5000 ممبر 149,000سفارش
10000 ممبر 299,000سفارش
20000 ممبر 599,000سفارش
40000 ممبر (40K)1.200.000سفارش
50000 ممبر (50K)1.500.000سفارش
100000 ممبر (100K)3.000.000سفارش