هر نوع ممبر از هر روشی به کانال اضافه شود مقداری ریزش خواهد داشت و هرکس ادعایی خلاف این مساله داشته باشد حقیقت را به شما نگفته است.ریزش ممبرهایی که از ما دریافت میکنید کمتر از ۱۰ درصد میباشد و به همین منظور ۱۰ درصد ممبر هدیه نیز از ما دریافت خواهید کرد.

بنابه دستور کارگروه مصادیق برای کانال های ازدواج موقت-کانال طلسم- ممبر زده نخواهد شد.

زمان انجام سفارش ها بین ۲ تا ۲۴ ساعت میباشد.

تعرفه خرید ممبر فیک تلگرام
تعداد ممبر (نفر)قیمت (تومان)سفارش
50017,000سفارش
100020,000سفارش
200040,000سفارش
300060,000سفارش
5000100,000سفارش
7000140,000سفارش
11000180,000سفارش
22000330,000سفارش