در این روش با خرید بازدید (سین) برای (مطالب) کانال مورد نظرتان بیشترین بازدید را برای پست هایتان دریافت خواهید کرد!

بازدید ها یکبار اعمال خواهند شد و برای بازدید های مدت دار جهت همکاری طولانی میتوانید به پشتیبانی ما در تلگرام مراجعه نمایید.

زمان انجام سفارش ها بین ۲ تا ۲۴ ساعت میباشد.

تعداد بازدیدقیمت (تومان)سفارش
5005,000سفارش
10008,000سفارش
200016,000سفارش

تعداد بازدیدقیمت (تومان)سفارش
5007,000سفارش
100015,000سفارش
200023,000سفارش

تعداد بازدیدقیمت (تومان)سفارش
50019,000سفارش
100027,000سفارش
200044,000سفارش