این نوع ممبر کانال با کیفیت ترین و واقعی ترین نوع ممبر می باشد و از طریق تبلیغات اسپانسر با پراکسی انجام میگردد.

به دلیل واقعی بودن این نوع ممبرها،می توانید اطمینان داشته باشید با کم ترین ریزش رو به رو خواهید بود و کاربران همگی بر اساس مفید بودن کانال شما برای آنها عضو کانال شما می شوند.

بستگی به پیوستگی فعالیت شما در کانال دارد.

کانال باید به صورت پابلیک باشد (لینک عمومی داشته باشد)

زمان انجام سفارش ها بین 1 ساعت الی 12 ساعت میباشد.

تعرفه خرید ممبر کاملا واقعی برای کانال تلگرام
[table “” not found /]