این نوع ممبر گروه  با استفاده از دسترسی که ما در نسخه های گوناگون تلگرام داریم به گروه شما اضافه میشوند و ممبرها واقعی و ایرانی میباشند.

به دلیل جدید و به روز بودن پنل ممبرگیری با کیفیت ترین نوع ممبر هستند و پس از ادد شدن در گروه شاهد فعالیت آنها خواهید بود.

به طور کامل بستگی به نحوه مدیریت شما بر گروه دارد.
حتما ادد ممبر گروه خود را فعال نمایید تا در روند عضوگیری مشکل پیش نیاید و پس از سفارش با همکاران ما همکاری لازم برای تنظیمات رباتی که به شما میدهیم را داشته باشید.

زمان انجام سفارش ها بین 1 تا 6 ساعت میباشد.

تعرفه ها
تعداد ممبر (نفر)قیمت (تومان)سفارش
500150,000سفارش
1000200,000سفارش
2000380,000سفارش
3000500,000سفارش
5000850,000سفارش