در این روش با خرید بازدید (سین) برای (مطالب) کانال مورد نظرتان بیشترین بازدید را برای پست هایتان دریافت خواهید کرد!

بازدید ها یکبار اعمال خواهند شد و برای بازدید های مدت دار جهت همکاری طولانی میتوانید به پشتیبانی ما در تلگرام مراجعه نمایید.

زمان انجام سفارش ها بین ۲ تا ۲۴ ساعت میباشد.

تعداد بازدیدقیمت (تومان)سفارش
50015,000سفارش
100025,000سفارش
200045,000سفارش

تعداد بازدیدقیمت (تومان)سفارش
50020,000سفارش
100025,000سفارش
200035,000سفارش

تعداد بازدیدقیمت (تومان)سفارش
50025,000سفارش
100035,000سفارش
200045,000سفارش